Spoznajte náš tím

V rámci predmetu produktové manažérstvo, ktorý na Obchodnej fakulte EU v Bratislave absolvujú študenti študijného programu marketingový a obchodný manažment, sme sa rozhodli pre inovatívnu metódu vzdelávania - projektové vyučovanie (project-based learning). V skutočnosti päť skupín študentov pracovalo na príprave eventu - ProductCampu Bratislava. Postupne prechádzali tým, čo obsahuje práca produktového manažéra, čo je barcamp a productcamp a ako sa organizuje "event". 

Prečo productcamp? 

Predmet sa vyučuje už viac ako 10 rokov a pri hľadaní podkladov som opakovane narážal na rôzne podoby stretnutí a vzdelávania pre produktových manažérov vo svete. Hľadal som ekvivalent na Slovensku a ..... nič. Chcel som niečo zorganizovať, ale ako "one man show" je to nad moje schopnosti. A kompetencie kolegyne Paulíny z projektového vzdelávania prišli presne v správnom čase! 

Organizátori a spolupracovníci 

Kto sa podieľa na organizácii?

Rastislav Strhan 

Generátor myšlienky a vyučujúci

Po rokoch vyučovania predmetu o produktovom manažmente je čas urobiť niečo aj pre prax. Ak sa stretávajú ľudia v tejto pozícii všade na svete, prečo nie na Slovensku? 

Paulína Krnáčová 

Realizátor myšlienky a vyučujúca

”Myšlienka zorganizovať prvý productcamp na Slovensku v kooperácii so študentmi ma dostala hneď v prvom momente. Vedela som, že študenti to zvládnu a získajú nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické skúsenosti. Preto som do toho s nimi išla ;-) Držme si palce!“

Tím B
Terézia Nikodemová, Daniel Pribula, Tatiana Sajková, Martina Sobotová, Petra Trajdová

Tím pre telekomunikácie


Tím C
Patrik Fatul, Magaléna Molnárová, Terézia Novodomcová, Patrícia Zwingerová

Tím pre maloobchod 


Tím D

Natália Melíšková, Jakub Paška, Michaela Tomašcová, Paulína Zacharová

Tím pre elektrotechniku


Tím E

Veronika Pirohaničová, Filip Rodzik, Kristína Tomašovičová, Gabriela Železníková

Tím pre poisťovníctvo