Pragmatic marketing

01.03.2018

charakteristika činnosti organizácie bude doplnená neskôr