ProductCamp 2019

Program podujatia:

15:00 - 15:30
Registrácia a otvorenie

15:30- -16:30
Diskusné témy:
1. PRODUCT MANAGER & MARKETING
2. PRODUCT UNIVERSE

16:30- 16:45
Prestávka

16:45- -17:45
Diskusné témy:
3. BE A BETTER PRODUCT MANAGER
4. MANAGE YOU TIME


Diskusné témy podujatia


PRODUCT MANAGER & MARKETING

Odlišné/spoločné znaky produktového manažéra a marketingového manažéra, kombinácia PM a MM, využitie marketingu pri riešení problémov.

PRODUCT UNIVERSE

Konkurencia, ako získať konkurenčnú výhodu, zákazníci, interná a externá spolupráca, produkt, inovácie, múza na tvorbu nových produktov, vplyv nových trendov na prácu PM, dôležitosť IT a networkingu, ako vplývajú influenceri na tvorbu (možnú propagáciu) nových produktov.

BE A BETTER PRODUCT MANAGER

Povinnosti, kompetencie, potrebné vzdelanie PM, spolupráca, časté chyby pri výkone povolania a ako týmto chybám predísť, nástroje a taktity PM, motivácia, ako sa stať dobrým manažérom, možnosti rozvoja, teória vs. prax - čo chýba absolventom vysokých škôl na vykonávanie práce PM.

MANAGE YOUR TIME

Time management, tvorba produktového plánu, spôsoby riešenie problémov (last minute decision alebo dlhodobé stratégie), administratívna záťaž a riešenie problémov vs. strategické rozhodovanie.