ProductCamp

Čo prinášajú ProductCampy?

  • efektívnu výmenu skúseností medzi produktovými manažérmi
  • nové kontakty na iných odborníkov s rovnakými problémami
  • neformálne prostredie pre hľadanie riešení problémov
  • časovo a finančne nenáročnú formu kontaktovania rovnako zameraných pracovníkov
  • prepojenie praktických skúseností s akademickými poznatkami zástupcov praxe

Productcamp je jedna z moderných foriem stretávania sa odborníkov z praxe bez viazanosti, veľkých finančných investícii. Či už sa označujú ako "nekonferencie", barcampy alebo workshopy, ich princípy sú podobné:

  • zdola tvorený obsah, ktorý zaujíma účastníkov nie prednášajúcich
  • low cost realizácia
  • nevyžaduje sa účasť v organizácii ani formálna spolupráca

Productcamp je spravidela založený na úzkej spolupráci produktových manažérov, pričom sa spája s témami, ktoré sa priamo dotýkajú produktového riadenia, produktovej stratégie a produktového marketingu. Všetci účastníci by mali byť pripravení prezentovať svoj pohľad na určitú tému alebo zapojiť sa do skupinovej diskusie. Prvý Productcamp sa uskutočnil v Sunnyvale v Kalifornii 15. marca 2008.

Manažéri, ktorí sa zúčastňujú productcampov milujú nielen produktový manažment a všetko, čo s tým súvisí, ale majú tiež sklon k inováciám a vynikajú kreativitou. Očakávajú od productcampu skvelé nápady, ktoré budú môcť aplikovať do praxe a zdieľať so svojím okolím.